Producent rolet i bram garażowych

570 101 101

kontakt@roletyalu.pl

Rolety podtynkowe do zabudowy stosowane są głównie w nowo powstających, niemniej jednak również w już istniejących budynkach. Najważniejszą zaletą konstrukcyjną tych rolet jest opcja wkomponowania ich skrzynki w zewnętrzną elewację, dzięki czemu jest ona niewidoczna. Reszta elementów rolety, czyli prowadnice oraz pokrywa rewizyjna mogą zostać idealnie dopasowane pod względem kolorystycznym do barwy fasady budynku albo okien. Rolety podtynkowe cieszą się sporą popularnością z uwagi na swoją funkcjonalność, łatwość montażu oraz estetykę. Można je także zastosować w już istniejącym budownictwie podczas modernizacji czy wymiany okien. Uniwersalność tego systemu podkreśla, iż rolety podtynkowe mogą zostać zastosowane w przypadku każdej fasady albo elewacji.

Jak montuje się rolety podtynkowe?

Skrzynię rolety podtynkowej montuje się w taki sposób, żeby nie wchodziła ona w światło okiennego otworu, przez co mogłaby zabierać zbędną powierzchnię elewacji. Rolety podtynkowe wkomponowują się w elewację, stając się jej nierozerwalną częścią. Część przednia rolety jest równocześnie podkładem pod dowolnie wybrany materiał do wykończenia (np. klinkier, styropian, wełna, tynk), dzięki temu skrzynia może się stać niedostrzegalną częścią fasady budynku.

Właściwie zaprojektowana konstrukcja rolet podtynkowych, umożliwia prowadzenie prac serwisowych oraz konserwacyjnych na częściach jej mechanizmu bez konieczności zakłócania prywatności domowników. System rolet podtynkowych zapewni właściwą izolację akustyczną oraz termiczną, gdyż nie ingeruje w konstrukcję nadproży, dzięki czemu nie zmniejsza właściwości izolacyjnych. Takie rolety są optymalnym rozwiązaniem dla budowniczych i projektantów. Ich skrzynka zakładana jest we wnęce muru znajdującej się nad otworem. Zamontowanie podtynkowej rolety, nie będzie wymagało żadnej ingerencji w konstrukcję drzwi czy okien. Jednakże wymaga zrobienia wnęki w okiennym nadprożu, gdzie zostanie docelowo umieszczona skrzynia. Odpowiednio dobrany kątownik konstrukcyjny umożliwia przymocowanie do czołowej klapy materiałów pełniących rolę izolacji (klinkier, tynk, styropian, wełna).

Przygotowanie nadproża do montażu rolety - jak powinno wyglądać?

Rolety podtynkowe przeznaczone są przede wszystkim do nowego budownictwa i powinno się uwzględnić ich montaż jeszcze na etapie projektowania domu. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, to wystarczające będzie wprowadzenie kilku zmian w budowie nadproża oraz osadzeniu okien, aby możliwe stało się zamontowanie tego systemu. Ważną kwestią, jest przykrycie przodu skrzynki minimum 2 cm warstwą ocieplenia. Należy mieć przy tym na względzie, iż wymiary skrzynki zależne będą od wielkości rolety.

Także między nadprożem a tylną częścią skrzynki, powinniśmy zastosować minimum 2 cm ocieplenia. Jeżeli będziemy mieć taką opcję, to możemy użyć grubszej warstwy materiału ociepleniowego między nadprożem a tyłem skrzynki. W tym przypadku musimy pamiętać, aby przesunąć nadproże w głąb muru, zaś okno wysunąć o tyle, ile będzie wynosiła grubość warstwy styropianu założonego na nadprożu. Opisany tutaj przykład tyczy się sytuacji, w której warstwa ocieplenia umożliwi zakrycie podtynkowej skrzyni rolety. Po właściwym osadzeniu okna, jego ościeżnice, powinny znajdować się w tej samej linii, co styropian zamontowany na nadprożu.

Prowadnice rolet podtynkowych przykręca się do ościeżnic okiennych. Powinny one zostać przykryte ociepleniem w odległości maksymalnie 20 mm od ich krawędzi zewnętrznej. Nie można ich w całości zakryć, ponieważ uniemożliwiłoby to dostęp do rewizyjnej klapy, która usytuowana jest  w części dolnej skrzyni, gdzie powinniśmy się zawsze łatwo dostać.

Montaż rolety podtynkowej krok po kroku

Przygotowanie nadproża 

Nadproże pod rolety podtynkowe powinno się wykonać na kształt odwróconej litery L. Jest to bardzo ważna kwestia w wypadku, kiedy warstwa ocieplenia będzie miała mniejszą grubość, aniżeli wynoszą wymiary skrzyni. Takie nadproże umożliwi właściwie zakrycie skrzyni nawet w przypadku zastosowania ocieplenia o grubości 5 cm.

Właściwe osadzenie okna

To jeden z najistotniejszych etapów koniecznych do właściwego zamontowania rolet podtynkowych. Zewnętrzne ościeżnice okna muszą się znaleźć w tej samej linii, co nadproże położone nad oknem. Jeżeli między nadprożem a skrzynką znajdzie się styropian, to ościeże muszą zostać wysunięte o jego szerokość, tak ażeby znalazły się one z nim w tej samej linii.

Zamontowanie rolety podtynkowej

Po właściwie przeprowadzonym osadzaniu okna można rozpocząć montowanie rolety podtynkowej. Prowadnice rolety należy przykręcić do bocznych ościeżnic okna, zaś skrzynkę przymocować do prowadnic. Tylna część skrzynki oraz prowadnic powinna stanowić jedną linię. Dlatego tak istotne jest to, żeby nadproże (razem z zamontowanym ociepleniem) i ościeżnice okna zostały ze sobą zlicowane, ponieważ umożliwi to pionowe zamontowanie rolety i zapobiegnie ewentualnemu odstawaniu skrzynki.

Obłożenie rolety odpowiednim styropianem

Po tym, jak zamontujemy roletę, możemy rozpocząć jej zabudowywanie. Na przodzie rolety powinna zostać założona minimum 2 cm warstwa odpowiedniego styropianu. W części dolnej skrzyni usytuowana jest klapa rewizyjna, na którą nie można nachodzić ociepleniem lub tynkiem. Prowadnice boczne rolety można zakryć maksymalnie 20 styropianem od ich krawędzi zewnętrznych. Dzięki czemu zyskamy bezproblemowy dostęp do wspomnianej klapy rewizyjnej.

Dzięki zastosowaniu się do powyższej instrukcji nasze rolety podtynkowe będą w pełni funkcjonalne i estetyczne.